Shimogaki, S. (2020). Agriculture and Law in Japanese Society: Rolnictwo i prawo w społeczeństwie japońskim. Investigationes Linguisticae, (43), 15–24. https://doi.org/10.14746/il.2019.43.2