Ichishima, M. (2020). Current Status of and Challenges in Regional Policies in Japan: Współczesny status japońskiej polityki regionalnej i stojące przed nią wyzwania. Investigationes Linguisticae, (43), 25-33. https://doi.org/10.14746/il.2019.43.3