Yu, J., Wang, S., & B. Serrona, K. R. (2020). Comparative Analysis of ELV Recycling Policies in the European Union, Japan and China: Analiza porównawcza regulacji dotyczących recyklingu ELV w Unii Europejskiej, Japonii i Chinach. Investigationes Linguisticae, (43), 34-56. https://doi.org/10.14746/il.2019.43.4