Adamczewska , A. . (2021). Stereotypowe obrazy przedstawicieli chrześcijaństwa, islamu i buddyzmu z perspektywy użytkowników języka polskiego. Badanie psychosemantyczne . Investigationes Linguisticae, 45, 1–18. https://doi.org/10.14746/il.2021.45.1