Fludra, Z. . (2021). Kategorie pojęciowe kobiety oraz kobiety zamężnej w skojarzeniach chińskich . Investigationes Linguisticae, 45, 19–35. https://doi.org/10.14746/il.2021.45.2