Jankowska , K. (2022). Analiza mowy jako narzędzie diagnozy chorób neurodegeneracyjnych. Investigationes Linguisticae, 45, 83–92. https://doi.org/10.14746/il.2021.45.8