Kłaczyńska, A. (2015). Poza strukturalizm. Hybrydy leksykalne w świetle gramatyki kognitywnej. Investigationes Linguisticae, (32), 124-142. https://doi.org/10.14746/il.2015.32.7