Niećko-Bukowska, B. (2016). Charakterystyka znaczeń wyrażeń tak naprawdę, na pewno i oczywiście. Investigationes Linguisticae, (34), 21-36. https://doi.org/10.14746/il.2016.34.4