Moroz, A. (2013). Składniowe wyznaczniki przynależności kulturowej. Investigationes Linguisticae, (29), 37-49. https://doi.org/10.14746/il.2013.29.4