Lapis, W., & Wierzchoń, P. (2003). Rekurencja jako narzędzie do tworzenia segmentów językowych współczesnej polszczyzny. Investigationes Linguisticae, 9, 31-38. https://doi.org/10.14746/il.2003.9.4