Jarmołowicz, E. (2004). Komunikacja niewerbalna: rola gestów ilustruj cych w komunikacji. Investigationes Linguisticae, 10, 20-26. https://doi.org/10.14746/il.2004.10.2