Mikołajczak-Matyja, N. (2004). Umiejętność poszukiwania hiperonimów o wysokim poziomie ogólności przez osoby niewidome i widzące. Investigationes Linguisticae, 10, 68–88. https://doi.org/10.14746/il.2004.10.6