Mikołajczak-Matyja, N. (2004). Skojarzenia słowne niewidomych i widzących użytkowników języka polskiego – studium porównawcze. Investigationes Linguisticae, 11, 1-17. https://doi.org/10.14746/il.2004.11.6