Mikołajczak-Matyja, N. (2006). Umiejętność odtwarzania hierarchii typu hiponimicznego przez niewidomych i widzących użytkowników języka. Investigationes Linguisticae, 13, 150–170. https://doi.org/10.14746/il.2006.13.10