Nowak, P. (2006). Analiza błędów w przekładzie unijnych aktów normatywnych na przykładzie Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings. Investigationes Linguisticae, 13, 171–195. https://doi.org/10.14746/il.2006.13.11