Korcz, P., & Matulewski, M. (2006). Wirtualna edukacja w Polsce i na świecie. Investigationes Linguisticae, 13, 135–149. https://doi.org/10.14746/il.2006.13.9