Lapis, W. (2007). Kategoria braku odpowiedzi w świadomości rozmówców. Investigationes Linguisticae, 14, 111-119. https://doi.org/10.14746/il.2006.14.9