Niećko-Bukowska, B. (2008). Perspektywy ujęcia odpowiedzialności. Investigationes Linguisticae, 16, 130-139. https://doi.org/10.14746/il.2008.16.11