Kubacki, A. D. (2009). Zasady rozbudowywania frazy nominalnej w języku niemieckim i polskim. Investigationes Linguisticae, 17, 15-34. https://doi.org/10.14746/il.2009.17.2