Krysiak, A. (2010). (Poli)geny na język. Prolegomena do lingwistyki genetycznej. Investigationes Linguisticae, 20, 33-39. https://doi.org/10.14746/il.2010.20.4