Ciesielczyk, N. (2010). Trzy kody w przekładzie «Σήμα κινδύνου» Antoniego Samarakisa na polski – studium przypadku. Investigationes Linguisticae, 22, 1–27. https://doi.org/10.14746/il.2010.22.1