Sikora, S. (2010). Metody budowy pojęcia zbioru w problemie interpretacji tez Hui Shi. Investigationes Linguisticae, 22, 115-138. https://doi.org/10.14746/il.2010.22.7