Szczyszek, M., & Karpiński, M. (2010). Jakościowa i ilościowa analiza słownictwa oraz jednostek quasi- i nieleksykalnych wypowiedzi w dialogach zadaniowych „origami”. Investigationes Linguisticae, 22, 139–156. https://doi.org/10.14746/il.2010.22.8