Górska, A. (2011). Podobieństwa i różnice w podejściu do nauki języka obcego pomiędzy osobami jednojęzycznymi i wielojęzycznymi. Investigationes Linguisticae, 23, 43-60. https://doi.org/10.14746/il.2011.23.3