Frankowska, V. (2010). O strategiach grzecznościowych polskich i niemieckich studentów na przykładzie reakcji na komplementy. Investigationes Linguisticae, 19, 31-52. https://doi.org/10.14746/il.2010.19.2