Szczypińska, M. (2011). Językowy obraz świata w socjolekcie żeglarzy śródlądowych. Investigationes Linguisticae, 24, 151-168. https://doi.org/10.14746/il.2011.24.10