Kamasa, V. (2012). Struktura argumentacje we wniosku formalnym na wybranym przykładzie. Investigationes Linguisticae, 25, 27-57. https://doi.org/10.14746/il.2012.25.3