Lapis, W. (2012). Dystynktywność ciągów. Investigationes Linguisticae, 25, 58-71. https://doi.org/10.14746/il.2012.25.4