Jahns, M. (2012). Gdy mówi do nas język. Krytyczne spojrzenie na współczesne aplikacje hipotezy Sapira-Whorfa w feministycznych teoriach językoznawczych. Investigationes Linguisticae, 25, 90-107. https://doi.org/10.14746/il.2012.25.6