Nabiałek, M. (2012). Wymowa sceniczna w śpiewie. Investigationes Linguisticae, 26, 59-72. https://doi.org/10.14746/il.2012.26.4