CZUBIŃSKA, M. Sposoby wykorzystania napisów scenicznych jako metody przekładu spektakli teatralnych w trakcie Malta Festival Poznań 2017. Investigationes Linguisticae, v. 39, p. 31-45, 31 maj 2019.