KWIATKOWSKA FARYŚ, E.; WOLARSKA-SOBOCIŃSKA, A. Geolektalne pułapki języka hiszpańskiego w praktyce przekładu pisemnego i ustnego. Investigationes Linguisticae, v. 39, p. 46-63, 31 maj 2019.