JARMOŁOWICZ-NOWIKOW, E. Wybrane cechy realizacji adaptatorów w narracji dzieci i dorosłych. Investigationes Linguisticae, n. 42, p. 12-26, 3 cze. 2019.