SHIMOGAKI, S. Agriculture and Law in Japanese Society: Rolnictwo i prawo w społeczeństwie japońskim. Investigationes Linguisticae, n. 43, p. 15-24, 27 luty 2020.