ICHISHIMA, M. Current Status of and Challenges in Regional Policies in Japan: Współczesny status japońskiej polityki regionalnej i stojące przed nią wyzwania. Investigationes Linguisticae, n. 43, p. 25-33, 27 luty 2020.