YU, J.; WANG, S.; B. SERRONA, K. R. Comparative Analysis of ELV Recycling Policies in the European Union, Japan and China: Analiza porównawcza regulacji dotyczących recyklingu ELV w Unii Europejskiej, Japonii i Chinach. Investigationes Linguisticae, n. 43, p. 34-56, 27 luty 2020.