KŁACZYŃSKA, A. Poza strukturalizm. Hybrydy leksykalne w świetle gramatyki kognitywnej. Investigationes Linguisticae, n. 32, p. 124-142, 31 grudz. 2015.