NIEĆKO-BUKOWSKA, B. Charakterystyka znaczeń wyrażeń tak naprawdę, na pewno i oczywiście. Investigationes Linguisticae, n. 34, p. 21-36, 15 wrz. 2016.