LAPIS, W.; WIERZCHOŃ, P. Rekurencja jako narzędzie do tworzenia segmentów językowych współczesnej polszczyzny. Investigationes Linguisticae, v. 9, p. 31-38, 15 cze. 2003.