JARMOŁOWICZ, E. Komunikacja niewerbalna: rola gestów ilustruj cych w komunikacji. Investigationes Linguisticae, v. 10, p. 20-26, 12 cze. 2004.