MIKOŁAJCZAK-MATYJA, N. Skojarzenia słowne niewidomych i widzących użytkowników języka polskiego – studium porównawcze. Investigationes Linguisticae, v. 11, p. 1-17, 15 grudz. 2004.