KRYSIAK, A. (Poli)geny na język. Prolegomena do lingwistyki genetycznej. Investigationes Linguisticae, v. 20, p. 33-39, 15 mar. 2010.