SIKORA, S. Metody budowy pojęcia zbioru w problemie interpretacji tez Hui Shi. Investigationes Linguisticae, v. 22, p. 115-138, 15 grudz. 2010.