FRANKOWSKA, V. O strategiach grzecznościowych polskich i niemieckich studentów na przykładzie reakcji na komplementy. Investigationes Linguisticae, v. 19, p. 31-52, 15 mar. 2010.