KAMASA, V. Struktura argumentacje we wniosku formalnym na wybranym przykładzie. Investigationes Linguisticae, v. 25, p. 27-57, 15 mar. 2012.