JAHNS, M. Gdy mówi do nas język. Krytyczne spojrzenie na współczesne aplikacje hipotezy Sapira-Whorfa w feministycznych teoriach językoznawczych. Investigationes Linguisticae, v. 25, p. 90-107, 15 mar. 2012.