zbiorowa, Praca. 2018. „Język W Refleksji Teoretycznej. Przekroje Historyczne. Dyskusja Nad dziełem”. Investigationes Linguisticae 38 (grudzień):1-56. https://doi.org/10.14746/il.2018.38.1.