Kwiatkowska Faryś, Edyta, i Agata Wolarska-Sobocińska. 2019. „Geolektalne pułapki języka hiszpańskiego W Praktyce przekładu Pisemnego I Ustnego”. Investigationes Linguisticae 39 (maj), 46-63. https://doi.org/10.14746/il.2018.39.4.