Jarmołowicz-Nowikow, Ewa. 2019. „Wybrane Cechy Realizacji adaptatorów W Narracji Dzieci I dorosłych”. Investigationes Linguisticae, nr 42 (czerwiec), 12-26. https://doi.org/10.14746/il.2018.42.2.