Yu, Jeongsoo, Shuoyao Wang, i Kevin Roy B. Serrona. 2020. „Comparative Analysis of ELV Recycling Policies in the European Union, Japan and China: Analiza porównawcza Regulacji dotyczących Recyklingu ELV W Unii Europejskiej, Japonii I Chinach”. Investigationes Linguisticae, nr 43 (luty), 34-56. https://doi.org/10.14746/il.2019.43.4.